Międzynarodowy projekt Erasmus plus
„Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”

02. lipiec 2018 – 01. lipiec 2020

„Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.
Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie lub w placówce kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.”


Cele projektu


podniesienie jakości kształcenia zawodowego
zwiększenie szans uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy
zdobycie i poszerzenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli
kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla odmienności
akceptacja różnorodności kulturowej


Klasy uczestniczące w projekcie


3TH - technik hotelarstwa
3TIG – technik informatyk
3TGS - technik organizacji usług gastronomicznych
3TMe – technik mechatronik
2TBG – technik budownictwa


Nasi partnerzy


PENSION IMBACHHORN w Fusch ESKO Kotowski KG, Zeller Fusch 7, A-5672 Fusch

Your International Training, FBD Building, The Spa Square, Mallow Co. Cork

EUROPA-HAUS-LEIPZIG e.V, ul. Markt 10, 04109 Leipzig

Universal Mobility SL Mobility Projects Calle Santa María Micaela 18, Pta 119, 46008 Valencia, Spain


Terminy mobilności


26.11.2018 – 21.12.2018 – Austria
01.02.2019 – 01.03.2019 – Irlandia
18.03.2019 – 12.04.2019 – Hiszpania
10.11.2019 – 07.12.2019 - Niemcy


Na realizację projektu szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach europejskiego programu Erasmus Plus

Koordynator projektu: Elżbieta Wojnowicz
Współpraca: Marta Aleksiewicz-Drab